A verselemzés algoritmusa

A verselemzés algoritmusa

Loading Likes...

Az időmértékes verselés elemzése tipikusan a könnyen elvégezhető feladatok közé tartozik irodalom órán. Mivel nem kell nagyon érteni a szavak jelentését és összefüggésrendszerét, úgy gondoltam, hogy ezt a feladatot egy program is könnyedén elvégezheti.

Ebben nem is tévedtem, viszont a kódolása annál érdekesebb volt. Nagyon sok olyan dolog van a magyar nyelvben, amit az emberek könnyen megértenek, viszont mögötte döntések százait végzik el. Annyiban legalább mázlim volt, hogy a magyar többé-kevésbé hangjelölő írásmódot alkalmaz.

A kész program elérhető online a https://johetajava.hu/verselemzes/ címen.

Ahogy órán tanultuk az elemzést…

Vegyük a verset, bontsuk szótagokra a magánhangzók mentén!

Áfás számla igényét kérjük előre jelezze!
Áf|ás sz|áml|a |ig|ény|ét k|érj|ük |el|őr|e j|el|ezz|e!

Ha az adott szótagban a magánhangzó után kettő, vagy több mássalhangzó van, vagy a magánhangzó hosszú, a szótagot hosszú szótagnak tekintjük, egyébként rövidnek. A rövid tagokat U-val, a hosszúakat kötőjellel jelöljük:

Áf|ás sz|áml|a |ig|ény|ét k|érj|ük |el|őr|e j|el|ezz|e!
- -   -  U U -  -  -  U  U - U  U -  U

Megvalósítás

A megvalósításhoz a HTML/CSS/JS stacket választottam, egyrészt mert könnyű megosztani,

Leave a Comment

Az email címedet nem tesszük publikussá. A kötelező mezők *-ként vannak jelölve.

Show Buttons
Hide Buttons